Podhorce, powiat Złoczów, województwo tarnopolskie

Obszerny opis galicyjskiej wsi Podhorce sporządzono w tomie VIII Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1887 (s. 392, II kolumna):

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/391

1917, około, Podhorce, pałac w fortecy bastionowej. Pocztówka. Zbiory: Bogusław Mykietów Zielona Góra.