Stryj, Drohobycz, Lwów 1919-1945. Propagandowa prasa czasów wojny – skany.

Zobacz wpis: Stryj, Drohobycz, Lwów 1919-1945. Propagandowa prasa czasów wojny.

Skany prasy – pliki otwierają się w nowym oknie – wtedy jest możliwość znacznego powiększenia ilustracji.