1919, 18 marca, Lwów, Naprzód. Robotnicza gazeta (3)

1919, 18 marca, Lwów, Naprzód. Robotnicza gazeta (Bперед. Pобітнича газета), tu m.in. sprawa ukraińskich sędziów, nagonka na służące Ukrainki, ogłoszenia, polska inteligencja we wschodniej Galicji.