1925-1935 r. około? Kozaki-Zazule? Młody ks. Michał Krall i rodzina Stojanowskich? Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1925-1935 r. około? Kozaki-Zazule? Młody ks. Michał Krall i rodzina Stojanowskich? Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.