1940-1943 (8) Kolekcja Zazule Kozaki Kliknij w obraz

1940-1944 około, Kozaki 2. Kazimierz Stojanowski. Zbiory Anieli Stojanowskiej z Białcza.