1943, lipiec, fragment gazety, tu o naborze Ukraińców do SS i Wermachtu, Sambor – Na ojcowiźnie hetmana Sahajdacznego (2)

1943, lipiec, fragment gazety, tu o naborze Ukraińców do SS i Wermachtu, Sambor – W ojczyźnie hetmana Sahajdacznego.