1944 1 listopada Wolna Ukraina (2)

1944, 1 listopada, Lwów, Wolna Ukraina (Вільна Україна). 1 karta (połowa numeru). Tu m.in. o wyróżniających się odwagą czerwonoarmistach – braciach Łotockich (Stanisław otrzymał medal za bojowe zasługi. List Łotockich do rodzinnej wsi – Kosteniów powiat Pomorzany. 5 rocznica wcielenia zachodniej Ukrainy do Związku Radzieckiego.