1944, 4 kwietnia, Moskwa, ulotka Wieści z radzieckiej ojczyzny (1)

1944, 4 kwietnia, Moskwa, ulotka Wieści z radzieckiej ojczyzny (Bісті з радянської батьківщини) – tu m.in. straty wojsk niemieckich.