1944, fragment gazety, wręczenie Orderu Zwycięstwa Stalinowi (1)

1944, fragment gazety, wręczenie Orderu Zwycięstwa Stalinowi.