1944, fragment gazety z rysunkiem satyrycznym Widok na Moskwę i na odwrót (1)

1944, fragment gazety z rysunkiem satyrycznym Widok na Moskwę i na odwrót.