1944, fragment gazety z rysunkiem satyrycznym Widok na Moskwę i na odwrót (2)

1944, fragment gazety z rysunkiem satyrycznym Widok na Moskwę i na odwrót.