1945-06-05 (1) Kolekcja Czerniecki Franciszek Kliknij w obraz

1945, 5 czerwiec, Złoczów. Franciszek Czerniecki. Zaświadczenie z 5.06.1945 roku. Świadectwo zdrowia krowy maści żółto-czerwonej, lat 10. Tłum.: Rejonowy (Powiatowy) szpital weterynaryjny Złoczów Dnia 5.VI.1945 Świadectwo o stanie zdrowia Wydane obywatelowi  C z e r n i e c k i e m u   Franciszkowi synowi Józefa zamieszkałemu na Kozakach Złoczowskiego powiatu o tym iż  jego krowa żółto-czerwona (łaciata), 10 lat , znak na uszach 150608, jest zdrowa i nie ma choroby zakaźnej. Kontrola weterynaryjna Dyrektor   Złoczowskiego powiatu N 2 Wakcynacje zrobiono 27.VI.1944 Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.