1945-06-20 Kolekcja Kłak Szczepan syn Wojciecha Kliknij w obraz

1945, 20 czerwiec. Kozaki Zazule. Jeden z ostatnich dokumentów z Kozaków zamieszkanych przez Polaków: Powszechna IV-klasowa Szkoła w Kozakach, rej. Złoczów, dnia 20.06.1945. Zaświadczenie. Kierownictwo IV-klasowej Szkoły Powszechnej w Kozakach poświadcza, że Kłak Helena c. Szczepana urodz. dnia 3 XII 1930 w Kozakach uczęszczała w roku szkolnym 1944/45 do kl. IV czwartej i otrzymała wynik ogólny dobry. Kier. szkoły L. Łuszczyńska (?). Zbiory: W.B.