1945, 10 lipca, Stryj, Leninowskim szlakiem (1)

1945, 10 lipca, Stryj, Leninowskim szlakiem (Ленінським шляхом), tu m.in. o ostatecznym terminie wyznaczonym do ujawnienia członkom nacjonalistycznych band, sprawa greckokatolickiej cerkwi na Zachodniej Ukrainie.