1945, 11 lipca, Drohobycz, Radziecka Ukraina (3)

1945, 11 lipca, Drohobycz, Radziecka Ukraina (Pадянська україна). Tu m.in. z dziejów walki narodu ukraińskiego przeciw cerkiewnej unii, podpisanie ugody między Związkiem Radzieckim a rządem tymczasowym w Polsce.