1945, 2 czerwca, Stryj, Leninowskim szlakiem (2)

1945, 2 czerwca, Stryj, Leninowskim szlakiem, (Ленінським шляхом), tu m.in. o aresztowaniu sióstr Hitlera, o banderowcach, o wielkim rosyjskim narodzie.