1945, 24 czerwca, Zwyciężyliśmy (2)

1945, 24 czerwca, Zwyciężyliśmy, balet Lilia, prasa zagraniczna o wyroku na uczestników polskiego podziemia na tyłach Armii Czerwonej. Fragment gazety Radziecka Ukraina (Pадянська україна).