1945 d a Kolekcja Kłak Szczepan syn Wojciecha Kliknij w obraz

1945, około, Bischofshofen Gau Salzburg. Michał Kłak i inni robotnicy przymusowi. Zbiory: W.B.