1945, fragment gazety z planem stref okupacyjnych Niemiec (1)

1945, fragment gazety z planem stref okupacyjnych Niemiec.