1945, fragment gazety z planem stref okupacyjnych Niemiec (2)

1945, fragment gazety z planem stref okupacyjnych Niemiec.