1945 Na międzynarodowe tematy. Fragment gazety Radziecka Ukraina (1)

1945 Na międzynarodowe tematy. Fragment gazety Radziecka Ukraina (Pадянська україна), Tu m.in. Równe, Drohobycz.