1955 r. około, Pyrzany cmentarz. Nagrobek siostry ks. Michała Kralla Krall Antonina

1955 r. około, Pyrzany cmentarz. Nagrobek siostry ks. Michała Kralla: Krall Antonina (14.12.1883 ? 05.03.1949), ur. Sobieczów, par. Ostrów k/Sokala, woj. lwowskie, rodzice: Jan, Anna z d. Jankiewicz. Fotografia zrobiona na pewno przed 1959 rokiem – wtedy zmarła druga siostra ks. Michała – Julia Krall (12.02.1885 ? 01.05.1959), ur. Sobieczów, par. Ostrów k/Sokala. Pochowano ją wówczas razem z siostrą. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.