1960 r. około,, Gorzów Wlkp Siedzi drugi od lewej ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Gorzów Wlkp? Siedzi drugi od lewej ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.