1960 r. około Pyrzany ks. Grzegorz Tuligłowicz, ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Pyrzany? ks. Grzegorz Tuligłowicz, ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.