1960 rok około, Pyrzany ks. Grzegorz Tuligłowicz, ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Pyrzany? ks. Michał Krall, ks. Grzegorz Tuligłowicz?,. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.