1961 r. około, 2 ks. Michał Krall, ks. . Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Nowiny Wielkie? ks. Michał Krall, Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.