1961 r. około, Pyrzany ks. Michał Krall, ks. . Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1961 r. około, Pyrzany? ks. Michał Krall, ks. ?. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.