1961 rok około, Pyrzany. Budynek dawnego zboru ewangelickiego. ks. Michał Krall, ks. . Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1961 r. około, Pyrzany. Budynek dawnego zboru ewangelickiego, ks. Michał Krall, ks. ?. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.