1962, 25 X, Pyrzany. Pogrzeb ks. M. Kralla. Biskup W. Pluta a obok po prawej ks. Grzegorz Tuligłowicz. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan. 2

1962, 25 X, Pyrzany. Pogrzeb ks. M. Kralla. Biskup W. Pluta a obok po prawej ks. Grzegorz Tuligłowicz. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.