1962, 9 X, Pyrzany (3)

1962, 9 X, Pyrzany kościół. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.