1962, około, Pyrzany. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1962, około, Pyrzany. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.