1988-04-20 (3) Kolekcja Kłak Szczepan syn Wojciecha Kliknij w obraz

1988, 20 kwiecień, Altdorf, Maria Schock z domu Walker oświadcza, że Kłak Józef był w okresie 7.03.1944-12.10.1945 robotnikiem rolnym w ich gospodarstwie. Zbiory: W.B.