Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, hasło Ulicko.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, hasło Ulicko.