Biała Waka zbiory Jerzy Dubiel Gorzów Wlkp (41)

Hrabia Aleksander Ileński-Kaszowski (*1928) Album rodzinny hrabiów Łęskich. Biała Waka. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.