Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (1)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.