Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (10)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.