Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (11)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.