Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (12)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.