Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (15)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.