Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (16)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.