Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (18)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.