Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (3)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.