Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (4)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.