Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (5)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.