Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (6)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.