Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (8)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.