Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (9)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.