Dubno-pałac Lubomirskich od młynówki-strona wschodnia

Dubno – pałac Lubomirskich od młynówki – strona wschodnia. Fot. J. Bułhak Wilno. Zbiory Jerzego Dubiela.