Dubno-stary pałac strona wschodnia

Dubno – stary pałac strona wschodnia. Fot. J. Bułhak Wilno. Zbiory Jerzego Dubiela.