Dubno- zamek Ostrogskich XV w. obecnie w odbudowie

Dubno- zamek Ostrogskich XV w. obecnie w odbudowie. Fot. J. Bułhak Wilno. Zbiory Jerzego Dubiela.